Vedtægter og bestemmelser

Denne vejledning er udformet således, at den indeholder det egentlige aftalegrundlag mellem forbrugeren og Thorsø Fjernvarme A.m.b.a.

Vejledningen suppleres med tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering.

Leveringsforholdet mellem Thorsø Fjernvarme og forbrugerne er under­kastet de til enhver tid  gældende  love,  bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser af Energitilsynet. 

//