Nyheder

Prisvarsel

Vi skal varsle større prisændringer med tre måneders varsel. I det nuværende marked er det en næsten umulig opgave, men sådan er reglerne, som absolut…

VARMECHECK (formodentlig på vej) + AFLYSNING AF PRISSTIGNING

VARMECHECK (formodentlig på vej) + AFLYSNING AF PRISSTIGNING

Informationsbrev marts 2022

INGEN PRISFORHØJELSE PÅ ACONTO 1. APRIL. Vi fastholder uændrede priser på din næste aconto opkrævning pr. 1. april. Samtidig fastholder vi dog varsel…

Informationsbrev januar 2022

Informationsbrev januar 2022  

Information 2022

Information 2022  

Information november 2021

Information  

Højere varmepriser

HØJERE VARMEPRISER Som du måske har hørt, er energipriserne steget voldsomt. Den rå elpris uden afgifter er steget 3-400 procent de sidste måneder, og…