Info om Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Thorsø Fjernvarmeværk blev grundlagt i 1962 af gæve mænd fra byen. Det var en tid, hvor 1000 liter olie kostede kr.175,- pr. ton, i dag er prisen omkring kr. 11.000,-. Værket startede op med at bruge olie som brændsel indtil 1986, hvor vi gik over til at bruge naturgas.

Samtidig har vi haft stor fornøjelse af den nye fliskedel, som ikke mindst i november og indtil videre i december har kørt på fuld kraft, hvor vi i “gamle dage” ville have produceret strøm på kraftvarmemotorerne. Det gør vi stadig, men kun når elpriserne er høje. Når elpriserne er lave, holder motorerne stille, og vi producerer i stedet varme på fliskedlen

I starten af 90-erne blev det politisk besluttet, at vi skulle have et decentralt kraftvarmeværk, som både producerer varme og el. Nogenlunde samtidig var driftige landmænd i gang med at undersøge muligheden for at etablere et biogasanlæg. Det kunne de kun gøre, hvis de kunne sælge biogassen til os, og efter lange forhandlinger indgik vi en samarbejdsaftale i 1993 med Thorsø Miljø- & Biogasanlæg. Samme år startede kraftvarmeanlægget op, og så vidt vi ved, var vi de første i Europa, som blandede naturgas og biogas i en og samme flamme.

Samarbejdet med biogasanlægget blev udvidet gennem årene, da der kunne produceres mere og mere biogas, og i perioden frem til 2021 kom biogas op på at udgøre 95 % af vores brændsel. Det har gavnet miljøet, samtidig med at vi i perioden har leveret varme til cirka 650 husstande og produceret el svarende til cirka 2300 husstande.

En sidegevinst ved biogassen er, at vi om sommeren, hvor der produceres billigere varme, leverer fjernvarme til Tungelundbadet, så gæsterne kan nyde 28 grader varmt vand.

I 2019/2020 sker der noget nyt.

Biogasanlægget ønsker at udvide, og da vi ikke kan aftage mere, laves der aftale med Evida om, at man kan opgradere biogassen til naturgas kvalitet og pumpe den direkte ind i naturgasnettet, så flere kan få “grøn” naturgas. I forbindelse med opgraderingen dannes der overskudsvarme, som vi laver aftale med biogassen om at aftage.

 

NY VARMEPUMPE 2020

I løbet af 2020 installerer vi en varmepumpe hos biogasanlægget og lægger hovedledning fra Thorsø Biogas ind til Tungelundskolen, hvor den kobles på den eksisterende hovedledning. I december 2021 startes varmepumpen op, og efter en kort periode producerer den som forventet og dækker i dag mere end 50% af vores varmebehov.

I 2021 begynder naturgaspriserne (som vi afregner biogas i forhold til) at stige, og det fortsætter og kulminerer i december 2021. Vi starter tidligt en proces med at finde et alternativ brændsel til biogas, dels for at holde priserne i ro, men ikke mindst for at styrke vores forsyningssikkerhed. For på det tidspunkt var der reel risiko for, at forsyningen af biogas kunne blive afbrudt eller formindsket.

 

NY FLISKEDEL 2022

Processen med at finde et nyt brændsel ender med, at vi bestiller en fliskedel på 1,9 MWh, som installeres i en ny bygning på en nabogrund i 2022. Kedlen får fuld effekt i løbet af 2023 og er medvirkende til, at vi nu har forskellige måder at producere varme på, så vi kan producere så billig som muligt afhængig af vind og vejr samt skiftende biogas og elpriser.

Værkets produktionsapparat omfatter således i dag en varmepumpe fra Johnson Controls samt to kraftvarmemotorer fra Jenbacher med en samlet varmeeffekt på ca. 3,0 MW. Sidste skud på stammen er fliskedlen med en varmeeffekt på 1,9 MWh.  Herudover to gode gamle kedler med en samlet effekt på ca. 6,0 MW. Hermed har vi altid en ”reserve” brændselskilde, hvis motorerne bryder ned eller har behov for service.

//