Om os

 

Thorsø Fjernvarmeværk blev grundlagt i 1962 af gæve mænd fra byen. Det var en tid, hvor 1000 liter olie kostede kr.175,- pr. ton, i dag er prisen omkring kr. 10.000,-. Værket startede op med at bruge olie som brændsel indtil 1986, hvor vi gik over til at bruge naturgas.

I starten af 90erne blev det politisk besluttet, at vi skulle have et decentralt kraftvarmeværk, som både producerer varme og el. Nogenlunde samtidig var driftige landmænd i gang med at undersøge muligheden for at etablere et biogasanlæg. Det kunne de kun gøre, hvis de kunne sælge biogassen til os og efter lange forhandlinger indgik vi en samarbejdsaftale i 1993 med Thorsø Miljø- & Biogasanlæg. Samme år startede kraftvarmeanlægget op og så vidt vi ved, var vi de første i Europa, som blandede naturgas og biogas i en og samme flamme.

Samarbejdet med biogasanlægget er udvidet gennem årene, da der produceres mere og mere biogas og i perioden frem til 2021 kom biogas op på at udgøre 95 % af vores brændsel. Det har gavnet miljøet miljøet, samtidig med, at vi i perioden har leveret varme til cirka 600 husstande og produceret el svarende til cirka 2300 husstande.

En sidegevinst ved biogassen er, at vi om sommeren, hvor der er overskud af biogas, leverer billig fjernvarme til Tungelundbadet, så gæsterne kan nyde 28 grader varmt vand.

I 2019/2020 sker der noget nyt. Biogasanlægget ønsker at udvide og da vi ikke kan aftage mere, laves der aftale med Evida om, at man kan opgradere biogassen til naturgas kvalitet og pumpe den direkte ind i nettet, så flere kan få ”grøn” naturgas. I forbindelse med opgraderingen dannes der overskudsvarme, som vi laver aftale med biogassen om at aftage.

I løbet af 2020 installerer vi en varmepumpe hos biogasanlægget og lægger hovedledning fra biogassen ind til Tungelundskolen, hvor den kobles på det eksisterende net. I december 2021 startes varmepumpen op og efter en kort periode producerer den som forventet.

Status er, at vi nu producerer godt og vel halvdelen af varmen på varmepumpen og stort set resten på biogas, som vi primært aftager om vinteren, hvor varmepumpen ikke kan levere varme nok til hele byen. Så vi er om muligt blevet endnu grønnere samtidig med, at biogassen nu via naturgasnettet leverer grøn gas til masser af nye forbrugere.

Værkets produktionsapparat omfatter således i dag en varmepumpe fra Johnson Controls samt 2 kraftvarmemotorer fra Jenbacher med en samlet varmeeffekt på ca. 3,0 MW. Herudover 2 kedler med en samlet effekt på ca. 6,0 MW. Hermed har vi altid en ”reserve” brændselskilde, hvis varmepumpe eller motorer bryder ned eller har behov for service.