Højere varmepriser

26. oktober 2021

HØJERE VARMEPRISER


Som du måske har hørt, er energipriserne steget voldsomt. Den rå elpris uden
afgifter er steget 3-400 procent de sidste måneder, og prisen på naturgas uden
afgifter, som vi afregnes i forhold til over for Thorsø Biogas, er steget til cirka det 10 dobbelte eller 1000 procent.
Vi installerede sidste år en varmepumpe på Thorsø Biogas, som startede op ved nytårsskiftet 20/21. Den lever helt op til vores forventninger og producerer i 2021 formodentlig lidt mere end halvdelen af vort varmebehov.
Denne sommer har varmepumpen i 4-5 måneder dækket hele vores varmebehov -og indtil for et par måneder siden så det ud til, at vi faktisk ville ende op med et ganske pænt overskud i 2021.

DOWNLOAD
Info Fra Thorsoe Fjernvarme