Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. april 2019

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING


I Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.30
i Tungelund Aktivitetscenter.


DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 01.01. – 31.12.2018.
4. Orientering om budget og tariffer 2019.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelse
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur er Jørgen Munksø Jørgensen og Kurt Andreassen på valg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.


Regnskabet kan fra den 9. april besigtiges på værkets hjemmeside www.thorsoefjernvarmeværk.dk eller ved henvendelse på værket Thorsølundvej 6, 8881 Thorsø.


På bestyrelsens vegne
Kurt Andreassen
Formand